Activiteitenverslag 2022

Woord van de Voorzitster en
de Directeur

Werking van de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)

Valipac

Fost Plus

Preventieplannen

Kerncijfers

Monitoring van herbruikbare verpakkingen

Doorvoer van afvalstoffen

Print PDF