7. Doorvoer van afvalstoffen

De IVC beoordeelt en verwerkt kennisgevingen en registreert transportmeldingen van afval dat louter door België vervoerd wordt en waarvoor de kennisgevingsprocedure geldt. Het gaat dus om afval dat niet afkomstig is uit België en ons land ook niet als eindbestemming heeft.

Dient een kennisgever een kennisgeving in, dan wil hij gedurende een periode in de toekomst een hoeveelheid geïdentificeerd afval laten doorvoeren:

  • verspreid over één of meerdere afzonderlijke transporten;
  • telkens via dezelfde transportroutes;
  • met dezelfde vertrekplaats, dezelfde bestemmingsplaats en hetzelfde type inhoud.

De IVC moet als Belgische doorvoerautoriteit eerst de kennisgeving ontvangen, behandelen en goedkeuren, alvorens de transporten mogen doorgaan.

7.1 Evolutie van het aantal kennisgevingen

De kennisgever moet elk transport uit de kennisgeving ook telkens individueel op voorhand melden. Dat zijn de voormeldingen.

Aan de hand van het doorzenden van het ingevulde vervoersdocument krijgen de betrokken overheden, waaronder de IVC als doorvoerautoriteit, bepaalde informatie, zoals:

  • van welke kennisgeving het transport onderdeel is;
  • wanneer het transport zal plaatsvinden.

De kennisgever bezorgt een kopie ervan aan de IVC met daarop de geplande vertrekdatum. De transporteur krijgt het feitelijke vervoersdocument van het transport mee. Die moet het ingevulde vervoersdocument het hele transport verplicht bij zich hebben.

7.2 Evolutie van het aantal transportregistraties