Woord van de Voorzitster en de Directeur

De nieuwe en ambitieuze erkenning van Valipac werd nog maar net geïmplementeerd, en nu volgt halverwege 2023 alweer de indiening van de nieuwe erkenningsaanvraag door Fost plus.

In dat kader heeft de IVC in 2022 het nodige voorbereidende werk geleverd. Zo werd een studie gelanceerd om de samenstelling van de stroom papier/karton opnieuw te analyseren en om de kosten voor de inzameling van die stroom toe te wijzen aan verpakkingsafval en niet-verpakkingsafval. Er werd ook gewerkt aan de eco-modulatie van de tarieven, met name het ontradende tarief voor de hinderlijke of niet-recycleerbare verpakkingen, en aan de vergoeding voor de verpakkingen in de stromen gevaarlijke huishoudelijke verpakkingen.

In 2022 moesten ook de driejaarlijkse preventieplannen ingediend worden. In dit Activiteitenverslag stellen we alvast een eerste, kwantitatieve kijk op de ingediende preventieplannen voor.

Europese goedkeuring

Ondertussen bracht Eurostat ons een eerste (informeel) inspectiebezoek. Hun doel: nagaan of onze cijfers en methodologie aan de Europese berekeningsmethode beantwoorden. De cijfers voor het jaar 2020 werden grondig gecontroleerd. 2020 was het eerste jaar dat de nieuwe Europese berekeningswijze van de recyclagecijfers moest worden toegepast.

Veel van onze aandacht gaat sowieso naar de jaarlijkse controle van de cijfers, maar voor 2020 was er dus een belangrijke wijziging van de methodologie en moesten ook een hoop nieuwe gegevens worden verzameld en gecontroleerd. De Belgische cijfers werden zonder opmerkingen door Eurostat goedgekeurd.

Samenwerkingsakkoord UPV en zwerfvuil

Er werd in 2022 ook met hoge frequentie overlegd over het toekomstige Samenwerkingsakkoord UPV en zwerfvuil. De teksten beginnen stilaan definitieve vorm te krijgen. De IVC krijgt er een hoop nieuwe opdrachten bij en ook de structuur van de IVC zal volledig veranderen. Er komen binnen de IVC twee afdelingen: enerzijds het ‘Beslissingsorgaan Verpakkingen’ en anderzijds het ‘Beslissingsorgaan UPV’. In de praktijk wordt het huidige Interregionaal Platform Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (IPUP) in de IVC opgenomen.

Als voorbereiding op die nieuwe, tweeledige structuur werden de vergaderingen van het Beslissingsorgaan (BO) alvast ontdubbeld. Bijkomende communicatie met stakeholders over het aangepaste Samenwerkingsakkoord is op gang getrokken. De IVC zal ook een nieuwe naam krijgen: de ‘Interregionale Commissie voor de UPV’.

Mensen en middelen

De omstandigheden waarin de IVC het afgelopen jaar haar uitgebreide takenpakket heeft uitgevoerd, zijn op zijn minst gezegd uitdagend te noemen. Met het beperkte personeelsbestand is bijzonder veel werk van hoge kwaliteit verzet.

Op onze vraag loopt momenteel een externe personeelsaudit. Daarin zal ook becijferd worden wie en wat nodig zou zijn om de bijkomende opdrachten van het nieuwe Samenwerkingsakkoord UPV en zwerfvuil uit te kunnen voeren.

Anneleen De Wachter, Voorzitster

Marc Adams, Directeur